Pembahasan kita kali ini yaitu . Perkataan algoritma mempunyai histori tersendiri sebab adanya perubahan kata dari asalnya sampai jadi popular…